Bacax Geodezja i Kartografia

Tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze


Nasza oferta

Ofertę naszą kierujemy do klientów indywidualnych, biur projektowych, a także firm budowlanych.
Oferujemy współpracę przy wykonywaniu pełnego zakresu usług geodezyjnych między innymi:

Fotogrametria i Kartografia

Fotogrametria i Kartografia

 • – opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT w skali 1:10000,
 • – tworzenie fotomapy,
 • – mapy tematyczne,
 • – mapy wektorowe VMAPL2, VMAPL3,
 • – mapy zasadnicze w Ewmapie, Geomapie,
 • – ortofotomapy w srodowisku Z/I Intergph,
 • – środowisko ArcMap, Geomedia, Golden Software Surfer, Global Mapper i inne.

Wykonujemy także za pomocą nalotów quadrocopterem:

 • – numeryczny model pokrycia terenu,
 • – zdjęcia działek do sprzedaży z zaznaczonym podziałem,
 • – filmiki promujące inwestycję itp.

geodezja_prawna

Geodezja Prawna

 • – mapy z projektem podziału (w tym wykonywane na podstawie Ustawa z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.721 z późn.zm.),
 • – wstępne projekty podziałów,
 • – opracowanie linii rozgraniczających,
 • – mapy do zasiedzenia,
 • – ustalenia granic, wyznaczanie punktów granicznych,
 • – modernizacja bazy EGiB.

geodezja_inzynieryjna

Geodezja inżynieryjna i drogowa

 • – obsługa geodezyjna inwestycji,
 • – geodezja drogowa,
 • – pomiar konstrukcji stalowych,
 • – monitoring przemiesczeń,
 • – skaning laserowy.
 • Lorem ipsum dolor sit amet

geodezja_klasyczna

Geodezja klasyczna

 • – mapy do projektu,
 • – inwentaryzacje powykonawcze,
 • – uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • – tyczenie obiektów budowlanych i innych,
 • – pomiar powierzchni.